VARTA 75AH DIN 57539

  • N/A
  • Xuất Xứ: Hàn Quốc

    Bảo Hành: 12 Tháng

2,000,000 

BÌNH ẮC QUY VARTA 75AH DIN 57539
Sản phẩm của thương hiệu ắc quy nổi tiếng toàn cầu về chất lượng

Varta 75Ah DIN 57539 Blue Dynamic

dung lượng 75Ah, cọc chìm, CCA 630

kích thước 277 x 174 x174mm

 

VARTA AGM

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 Tháng

5,100,000 

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 Tháng

1,700,000 

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 Tháng

1,100,000 

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 Tháng

2,800,000 

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 Tháng

1,800,000 

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 Tháng

1,850,000 

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 Tháng

1,700,000 
VARTA AGM

Xuất Xứ: Hàn Quốc

Bảo Hành: 12 Tháng

6,200,000